Podsumowanie wyjazdów w 2022 roku

Wyjazdy OSP Majdan Królewski w roku 2022

40 – Pożary
25 – Owady błonkoskrzydłe
10 – Wypadki/ kolizje
7 – Powalone drzewa
6 – Pomoc policji (otwarcie mieszkań, poszukiwania, alarmy bombowe)
4 – Plamy oleju
3 – Pomoc Ukrainie
2 – Ćwiczenia/ewakuacje
2 – Uszkodzona jezdnia
1 – Zalana droga
1 – Zabezpieczenie przejazdu kolarskiego

Interwencje OSP Majdan Królewski w poszczególnych miejscowościach naszej Gminy.
33 – Majdan Królewski
23 – Krzątka
15 – Komorów
10 – Huta Komorowska
7 – Brzostowa Góra
6 – Wola Rusinowska
2 – Rusinów
5 – Wyjazdy poza Gminę.

nasze wyjazdy w mapach google

Dotacja z fundacji banku Pekao S.A.

Ochotnicza Straż Pożarna w Majdanie Królewskim otrzymała darowiznę z Fundacji Pekao S.A. w kwocie 15 tys. zl.
Dzięki pozyskanym środkom finansowym jednostka zakupiła 2 sztuki ubrań specjalnych, 2 sztuki hełmów do ratownictwa technicznego, 2 sztuki hełmów strażackich oraz 3 pary butów specjalnych. Pozyskany sprzęt i umundurowanie podniesie sprawność i bezpieczeństwo strażaków podczas działań ratowniczo-gaśniczych .

Strażacy z OSP Majdan Królewski składają serdeczne podziękowania Zarządowi Fundacji Pekao S.A. za dostrzeżenie naszych potrzeb oraz Zbigniewowi Chmielowcowi Posłowi na Sejm RP za wsparcie w uzyskaniu dofinansowania.
Dziękujemy Bardzo !!!

Trwają prace nad nową wersją strony internetowej

Prosimy o chwilę cierpliwości