Członkowie

Stan na 01. 2023

Jednostka liczy 41 członków w tym 36 członków zwyczajnych, 3 wspierających i 2 honorowych.