Sprzęt

Jednostka posiada wyposażenie wymagane dla Jednostki Operacyjno-Technicznej Kategorii II.