Alarmowanie

A L A R M O W A N I E

Jak zgłosić pożar?
Telefon alarmowy —– STRAŻ POŻARNA: 998 lub 112 —- czynny jest całą dobę

Każdy, kto zauważy pożar, obowiązany jest natychmiast zaalarmować:
– najbliższe otoczenie, w którym przebywają ludzie i którzy mogli być zagrożeni przez rozwój pożaru,
– Straż Pożarna – telefon alarmowy 998 lub 112.

Alarmując Straż Pożarna należy podać:
1) gdzie się pali lub jakie wystąpiło zagrożenie – dokładny adres, rodzaj obiektu, piętro, dojazd do obiektu (podanie dokładnych danych skróci czas dojazdu jednostek do miejsca zdarzenia oraz pozwoli zadysponować odpowiedni sprzęt)
2) co się pali,
3) czy istnieje zagrożenie ludzi.
4) numer telefonu powiadamiającego o pożarze lub innym miejscowym zagrożeniu,
5) nazwisko i imię powiadamiającego.

UWAGA: Nie odkładaj słuchawki telefonu do czasu uzyskania potwierdzenia zgłoszenia przez dyżurnego straży pożarnej. Po odłożeniu słuchawki odczekaj chwilę przy telefonie w celu ewentualnego potwierdzenia podanych informacji przez służby ratownicze.

TELEFONY ALARMOWE
„999” – Pogotowie
„998” – Straż Pożarna
„997” – Policja
„112” – Centrum Powiadamiania Ratunkowego