Wyjazdy 2023

Miniony 2023 rok należy zaliczyć do stosunkowo spokojnych gdyż w porównaniu do poprzednich lat interwencji było mniej zarówno dla naszej jednostki jak i w ogólnej statystyce na terenie powiatu.
Nasza jednostka w roku 2023 brała udział w 74 akcjach ratowniczo-gaśniczych.

22 – Pożary

47 – Miejscowe zagrożenia

3 – Alarmy fałszywe

2 – Zabezpieczenia rejonu

1 wyjazd poza teren gminy – pożar hali w Cmolasie i 2 interwencje poza teren powiatu – Dębica usuwanie skutków wichury.

To kolejny rok w którym Nasza jednostka ma najwięcej wyjazdów z całego powiatu kolbuszowskiego – najwięcej akcji w powiecie od 2007 roku – od 16 lat !!! .

37 miejsce jeśli chodzi o ilość wyjazdów na terenie województwa podkarpackiego.