Wyjazdy 2021

W 2021 roku JOT OSP Majdan Królewski brała udział w 72 akcjach ratowniczo-gaśniczych


z czego: 
16 pożary,
49 miejscowe zagrożenia
6 razy alarm fałszywy
1 zabezpieczenie rejonu
 
Jest to kolejny rok ( od 2007 roku ) gdy Nasza OSP jest najczęściej dysponowaną jednostką  w powiecie kolbuszowskim

27 miejsce na podkarpaciu jeśli chodzi o ilość wyjazdów