Teren działania

Teren gminy leży na Płaskowyżu Kolbuszowskim (od 220 do 269 m n.p.m.) jako zwarta część Kotliny Sandomierskiej. Zbudowany z utworów mioceńskich powstałych w II połowie okresu trzeciorzędu, które przykrywa warstwa utworów czwartorzędowych. Z bogactw naturalnych należy wymienić żwiry w okolicach Huty Komorowskiej, Majdanu i Krzątki. Również złoża czystego piasku kwarcowego (używanego niegdyś w przemyśle szklarskim). Przeważają gleby bielicowe. Okres wegetacji trwa ponad 220 dni i rozpoczyna się na początku kwietnia. Klimat charakteryzuje się średnio wilgotnością 550 – 600 mm opadów rocznie. Średnia temperatura lipca 18°C, a stycznia -3,5°C. Główną rzeką jest Murynia (lewy dopływ Łęgu), biorąca początek w Komorowie i przepływa przez Majdan, Brzostową Górę, Wolę Rusinowską, Rusinów i Krzątkę. Sieć wodną uzupełniają wewnętrzne potoczki i rzeczki. Największym bogactwem były od wieków lasy Puszczy Sandomierskiej. Współczesny drzewostan jest o wiele uboższy. Głównym gatunkiem w lasach jest sosna, na lepszych glebach występuje jodła z domieszką dębu, buka, graba, brzozy, osiki. Zachowały się resztki parku podworskiego z XIX/XX wieku w Hucie Komorowskiej, w którym sztucznie wprowadzone część gatunków drzew ozdobnych: daglezja, sosna wejmutka, cypryśnik błotny, magnolia, platan klonolistny, sosna Bańka, sosna czarna, z krzewów: bluszcz pospolity, śnieguliczka biała, żywotnik zachodni. Charakterystycznymi przedstawicielami zwierzyny łownej jest: jeleń, sarna, dzik, lis, kuna leśna – tumak (Brzostowa Góra), wilk (lęgowo w Hucie Komorowskiej). Z ptactwa można spotkać: kuropatwy, cietrzew (Huta Komorowska), czaple siwe, bociany białe i czarne, dzikie kaczki, z drapieżnych: jastrzębie, krogulce, kruki i sójki.
Gmina Majdan Królewski

Gmina Majdan Królewski składa się z 7 sołectw:

  • Majdan Królewski (wieś),
  • Komorów (wieś),
  • Huta Komorowska (wieś),
  • Brzostowa Góra (wieś),
  • Wola Rusinowska (wieś),
  • Rusinów (wieś),
  • Krzątka (wieś).

 Gmina w statystyce:

SołectwoPow. (ha)(km²)Gosp. roln. Liczba adresówUżytki rolne – haLasy – ha
Brzostowa Góra1745(17,5)1542656461038
Huta Komorowska4047(40,5)2423836443281
Komorów1470(14,7)247 422979427
Krzątka5406(54,1)298 52520881402
Majdan Królewski1117(11,2)527 930844128
Rusinów515(5,1)48 64263231
Wola Rusinowska1222(12,2)286 2211022166
GMINA MAJDAN KRÓLEWSKI15 522
(155,2)
1 802 2 8106 4866 673

Ludność w Gminie (stan na dzień 31 grudnia 2022 r.):

SołectwoLudność
Brzostowa Góra899
Huta Komorowska1379
Komorów1407
Krzątka2182
Majdan Królewski2854
Rusinów236
Wola Rusinowska960
GMINA MAJDAN KRÓLEWSKI9 917

 Źródło: Rejestr mieszkańców Gminy Majdan Królewski.

Komunikacja w gminie

Gmina Majdan Królewski
Powiat Kolbuszowski

Województwo Podkarpackie