Dotacja z fundacji banku Pekao S.A.

Ochotnicza Straż Pożarna w Majdanie Królewskim otrzymała darowiznę z Fundacji Pekao S.A. w kwocie 15 tys. zl.
Dzięki pozyskanym środkom finansowym jednostka zakupiła 2 sztuki ubrań specjalnych, 2 sztuki hełmów do ratownictwa technicznego, 2 sztuki hełmów strażackich oraz 3 pary butów specjalnych. Pozyskany sprzęt i umundurowanie podniesie sprawność i bezpieczeństwo strażaków podczas działań ratowniczo-gaśniczych .

Strażacy z OSP Majdan Królewski składają serdeczne podziękowania Zarządowi Fundacji Pekao S.A. za dostrzeżenie naszych potrzeb oraz Zbigniewowi Chmielowcowi Posłowi na Sejm RP za wsparcie w uzyskaniu dofinansowania.
Dziękujemy Bardzo !!!