Wyjazdy 2020

W 2020 roku JOT OSP Majdan Królewski brała udział w 96 akcjach ratowniczo-gaśniczych

z czego: 
51 pożary,
42 miejscowe zagrożenia
2 razy alarm fałszywy

6 wyjazdów gospodarczych

Jest to kolejny rok gdy nasza jednostka ma najwięcej wyjazdów w powiecie kolbuszowskim

40 miejsce na podkarpaciu jeśli chodzi o ilość wyjazdów ( w 2018 roku – 20 miejsce, w 2019 – 14)