Zarząd

Zarząd OSP Majdan Królewski na lata 2021- 2026

Prezes: Dh Tomasz Wołosz

Naczelnik – Wiceprezes : Dh Łukasz Stróż

Vice-Prezes : Dh Benedykt Kozak

Z-ca naczelnika : Dh Damian Pyra 

Sekretarz : Dh Roman Szwaja

Kronikarz: Dh Mariusz Wołosz

Skarbnik : Dh Łukasz Budzyń ( do 2023 Dh Jan Kozdęba)

Gospodarz : Dh Kamil Furtak  (do 2023 Dh Marcin Wydro)

Członek zarządu: Dh Krzysztof Wilk

Komisja rewizyjna: 

Przewodniczący: Dh Mieczysław Posłuszny ( do 2023 Dh Leszek Wilk)

członek: Dh Wojciech Micek (do 2023 Dh Mieczysław Szypuła)

sekretarz: Dh Marcin Wydro ( do 2023 Dh Mieczysław Posłuszny)