Zarządy w poprzednich latach

Zarząd OSP Majdan Królewski 2016 – 2021

Prezes Dh Tomasz Wołosz
Naczelnik – Wiceprezes : Dh Łukasz Stróż
Vice-Prezes : Dh Benedykt Kozak
Z-ca naczelnika : Dh Damian Pyra 
Sekretarz : Dh Roman Szwaja
Skarbnik : Dh Jan Kozdęba
Gospodarz : Dh Marcin Wydro 
Członek zarządu: Dh Krzysztof Wilk

Komisja rewizyjna: 
Przewodniczący: Dh Leszek Wilk, 
członek: Dh Mieczysław Szypuła, 
sekretarz: Dh Mieczysław Posłuszny

Zarząd OSP Majdan Królewski 2011 – 2016

Prezes : Dh Marian Zięba
Naczelnik – Wiceprezes : Dh Łukasz Stróż
Vice-Prezes : Dh Benedykt Kozak
Zastępca Naczelnika Dh Tomasz Wołosz
Sekretarz : Dh Roman Szwaja
Skarbnik : Dh Jan Kozdęba
Gospodarz : Dh Damian Pyra
Kronikarz: Dh Mariusz Wołosz
Członek zarządu: Dh Franciszek Rojek

Komisja rewizyjna:
Przewodniczący: Dh Leszek Wilk,
członek: Dh Mieczysław Szypuła,
sekretarz: Dh Mieczysław Posłuszny

Zarząd OSP Majdan Królewski 2006 – 2011

Prezes : Dh Marian Zięba
Naczelnik – Wiceprezes : Dh Łukasz Stróż
Zastępca Naczelnika Dh Zbigniew Posłuszny
Sekretarz : Dh Roman Szwaja
Skarbnik : Dh Mieczysław Szwakob
Gospodarz : Dh Władysława Posłuszna
Członek zarządu: Dh Jan Stróż

Komisja rewizyjna:
Przewodniczący: Dh Leszek Wilk,
członek: Dh Mieczysław Szypuła,
sekretarz: Dh Piotr Puk