Oznaczenia taktyczne pojazdów

OZNACZENIA TAKTYCZNE SAMOCHODÓW STRAŻY POŻARNEJ


Oznaczenie pojazdów straży pożarnej składa się z ciągu liter i cyfr, z których każda ma swoje znaczenie.
Do najczęściej spotykanych zaliczamy GBA, GCBA, SD, SRd, SRt często do oznaczeń literowych dodawane są oznaczenia cyfrowe.
W oznaczeniach pojazdów sprawa wygląda następująco.

Pierwsza litera w skrócie określa rodzaj zadań samochodu:
G – gaśniczy
S – specjalny

Druga litera oznacza masę samochodu:
L – lekki (masa całkowita do 7,5 ton)
C – ciężki (masa całkowita powyżej 14 ton)
S – średniego samochodu się nie oznacza (masa całkowita od 7,5 do 14 ton)

Kolejne litery określają bliższe dane identyfikujące budowę i wyposażenie samochodu:
W przypadku samochodów gaśniczych:
B – zbiornik na wodę
A – autopompa (pompa napędzana silnikiem samochodu)
M – motopompa (pompa napędzana własnym silnikiem)
Pr – samochód ze zbiornikiem z proszkiem gaśniczym.
Sn – samochód gaśniczy z instalacją śniegową.

Dodatkowo samochody gaśnicze posiadają oznaczenie cyfrowe charakteryzujące pojemność zbiornika na wodę oraz wydajność pompy.
W przypadku samochodów proszkowych podawana jest masa proszku gasniczego np.: 3000 kg

Symbole odzielne są znakiem / i oznaczają:
pierwsza liczba: – pojemność zbiornika w metrach sześciennych (tonach)
druga liczba: – druga wydajność pompy w hektolitrach na minutę (hl/min)
czasami po znaku / lub + pojawią się pojemność lub masa proszku gaśniczego lub śniegu gaśniczego.
I tak na przykład GBA 2/24 oznacza średni samochód gaśniczy ze zbiornikiem na wodę i autopompą, pojemnośc zbiornika na wodę 2 m3 lub 2 tony oraz wydajności autopompy 24 hektolitry wody na minutę (2400l/min).
Samochody gaśnicze wyposażone są także zbiornik środka pianotwórczego, którego pojemność wynosi zazwyczaj 10% pojemności zbiornika na wodę, czyli w powyższym wypadku – 200 l.

Samochody specjalne mają oznaczenia określające ich przeznaczenie:
D – drabina (cyfra określa długość w metrach)
H – podnośnik hydrauliczny (cyfra określa maksymalną wysokość w metrach)
Rd – ratownictwo drogowe
Rt – ratownictwo techniczne
Rchem – ratownictwo chemiczne
Rekol – ratownictwo ekologiczne
Rw – ratownictwo wodne
Rwys – ratownictwo wysokościowe
Dz – dźwig (cyfra określa udźwig w tonach)
Op – operacyjny
DiŁ – dowodzenia i łączności
W – wężowy (liczba określa długość odcinków w metrach)
San lub Med – sanitarny lub medyczny (ambulans)
Pgaz – przeciwgazowy
Skw – kwatermistrzowski

I tak na przykład SCRt oznacza więc ciężki samochód ratownictwa technicznego

OZNACZENIA OPERACYJNE SAMOCHODÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Od połowy 2002 roku samochody Państwowej Straży Pożarnej zostały oznakowane numerami operacyjnymi w formacie XXXzYY (XXX-prefix; z-infix; YY-sufix np.: 301-D-21, 405-E-25, 362-D-53)gdzie XXX czyli prefix oznacza jednostkę, z której pochodzi pojazd. z czyli infix to oznaczenie województwa, a YY czyli sufix rodzaj pojazdu wg poniżej zamieszczonej listy.
Lista została opracowane na podstawie wielu materiałów, które niestety nie są wytycznymi KG PSP i w związku z tym poniższa lista nie moża być uznawana za oficjalny dokument.

Oznadzenie województwa:
A – jednostki centralne
B – podlaskie
C – kujawsko-pomorskie
D – dolnośląskie
E – łódzkie
F – lubuskie
G – pomorskie
K – małopolskie
L – lubelskie
N – warmińsko-mazurskie
O – opolskie
P – wielkopolskie
R – podkarpackie
S – śląskie
T – świętokrzyskie
W – powiat warszawski
M – mazowieckie
Z – zachodnipomorskie

Rodzaj i przeznaczenie pojazdu:
XXX – 20 – lekki gaśniczy (np. GLBA, GLM)
XXX – 21 – pierwszy wyjazdowy (np. GLBA, GBA, GBM)
XXX – 22 – gaśniczy (np. GLBA, GBA, GBM)
XXX – 23 – gaśniczy (np. GLBA, GBA, GBM)
XXX – 24 – gaśniczy (np. GLBA, GBA, GBM)
XXX – 25 – pierwszy ciężki gaśniczy
XXX – 26 – ciężki gaśniczy (np. GCBA)
XXX – 27 – ciężki gaśniczy (np. GCBA)
XXX – 28 – ciężki gaśniczy (np. GCBA)
XXX – 29 – ciężki gaśniczy (np. GCBA)
XXX – 30 – ciężki gaśniczy (np. GCBA)
XXX – 31 – ciężki gaśniczy (np. GCBA)
XXX – 32 – ciężki gaśniczy (np. GCBA)
XXX – 33 – ciężki gaśniczy (np. GCBA)
XXX – 34 – ciężki gaśniczy (np. GCBA)
XXX – 35 – pierwszy proszkowy (np. GPr)
XXX – 36 – proszkowy (np. GPr)
XXX – 37 – proszkowy (np. GPr)
XXX – 38 – cysterna wodna (np. GCBM cysterna)
XXX – 39 – cysterna wodna (np. GCBM cysterna)
XXX – 40 – ratownictwa drogowego (np. SRd)
XXX – 41 – ratownictwa drogowego (np. SRd)
XXX – 42 – ratownictwa drogowego (np. SRd)
XXX – 43 – ratownictwa technicznego (np. SRt)
XXX – 44 – ratownictwa technicznego (np. SRt)
XXX – 45 – ratownictwa technicznego (np. SRt)
XXX – 46 – samochód oświetleniowy (np. SOn)
XXX – 47 – samochód oświetleniowy (np. SOn)
XXX – 48 – samochód dźwig (np. SDz)
XXX – 49 – ciężki ratownictwa drowgowego (np. SCRd)
XXX – 50 – SP-gaz
XXX – 51 – autodrabina (np. SD)
XXX – 52 – autodrabina (np. SD)
XXX – 53 – autopodnośnik (np. SH)
XXX – 54 – autopodnośnik (np. SH)
XXX – 55 – mikrobus, autobus
XXX – 56 – mikrobus, autobus
XXX – 57 – mikrobus, autobus
XXX – 58 – mikrobus, autobus
XXX – 59 – ambulans (np. SMed)
XXX – 60 – ratownictwo chemiczno-ekologiczne (np. SRchem)
XXX – 61 – ratownictwo chemiczno-ekologiczne (np. SRchem)
XXX – 62 – ratownictwo chemiczno-ekologiczne (np. SRchem)
XXX – 63 – ratownictwo chemiczno-ekologiczne (np. SRchem)
XXX – 64 – ratownictwo chemiczno-ekologiczne (np. SRchem)
XXX – 65 – ratownictwo chemiczno-ekologiczne (np. SRchem)
XXX – 66 – amfibie, poduszkowce
XXX – 67 – amfibie, poduszkowce
XXX – 68 – amfibie, poduszkowce
XXX – 69 – amfibie, poduszkowce
XXX – 70 – statek pożarniczy
XXX – 71 – pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP)
XXX – 72 – pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP)
XXX – 73 – pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP)
XXX – 74 – pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP)
XXX – 75 – pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP)
XXX – 76 – pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP)
XXX – 74 – pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP)
XXX – 77 – pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP)
XXX – 78 – pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP)
XXX – 79 – pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP)
XXX – 80 – samochód wężowy (np. SW)
XXX – 81 – pojazd kwatermistrzowski (np. SKw)
XXX – 82 – pojazd kwatermistrzowski (np. SKw)
XXX – 83 – pojazd kwatermistrzowski (np. SKw)
XXX – 84 – pojazd kwatermistrzowski (np. SKw)
XXX – 85 – pojazd kwatermistrzowski (np. SKw)
XXX – 86 – pojazd kwatermistrzowski (np. SKw)
XXX – 87 – pojazd kwatermistrzowski (np. SKw)
XXX – 88 – pojazd kwatermistrzowski (np. SKw)
XXX – 89 – pojazd kwatermistrzowski (np. SKw)
XXX – 90 – samochód operacyjny (np. SOp, SLOp)
XXX – 91 – samochód operacyjny (np. SOp, SLOp)
XXX – 92 – samochód operacyjny (np. SOp, SLOp)
XXX – 93 – pojazd administracyjny
XXX – 94 – pojazd administracyjny
XXX – 95 – pojazd administracyjny
XXX – 96 – pojazd administracyjny
XXX – 97 – pojazd administracyjny
XXX – 98 – samochód dowodzenia (np. SDiŁ)
XXX – 99 – samochód dowodzenia (np. SDiŁ)

Rodzaj i przeznaczenie sprzętu:
XXX – A ** – agregaty (np. 701-A01)
XXX – B ** – butle ciśnieniowe (np. 661-B01)
XXX – C ** – aparaty oddechowe (np. 501-C01)
XXX – H ** – szrzęt hydrauliczny, piły (np. 611-H01)
XXX – K ** – kontenery (np. 250-K01)
XXX – Ł ** – łodzie i pontony (np. 301-Ł01)
XXX – M ** – motopompy (np. 362-M01)
XXX – N ** – naczepy (np. 551-N01)
XXX – P ** – przyczepy (np. 330-P01)
XXX – R ** – sprzęt medyczno-ratowniczy (np. 571-R01)
XXX – W ** – działka i armatura wodna, węże pożarnicze (np. 311-W01)
XXX – Z ** – zapory, skokochrony, namioty (np. 451-Z01)
XXX – X ** – pozostałe
Gdzie ** oznacza numer kolejny w jednostce

Ostatnia cyfra prefixu oznacza kolejną ne Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i tak na przykład : 308-[D]-xx jest samochodem z JRG 8 podległej KM PSP we Wrocławiu, 362-[D]-xx jest samochodem z JRG 2 podległej KM PSP w Legnicy, a 590-[D]-xx jest samochodem z KP PSP w Ząbkowicach Śląskich
Prefixy Jednostek organizacyjnych podległych KG PSP w Warszawie
– 120 – Komenda Głowna Państwowej Straży Pożarnej
– 250 – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
– 250 – Szkoła Aspirantów PSP w Kraków
– 250 – Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu
– 250 – Szkoła Podoficerska PSP w Bydgoszcz
– 250 – Centralna Szkoła PSP w Częstochowa
– 280 – Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach
– 290 – Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP) w Józefowie

[D] – Województwo Dolnośląskie – KW PSP we Wrocławiu
– 220 – Komenda Wojewódzka PSP we Wrocławiu
– 300 – Komenda Miejska PSP Wrocław
– 340 – Komenda Miejska PSP Jelenia Góra
– 360 – Komenda Miejska PSP Legnica
– 380 – Komenda Miejska PSP Wałbrzych
– 400 – Komenda Powiatowa PSP Bolesławiec
– 410 – Komenda Powiatowa PSP Dzierżoniów
– 420 – Komenda Powiatowa PSP Głogów
– 430 – Komenda Powiatowa PSP Góra
– 440 – Komenda Powiatowa PSP Jawor
– 450 – Komenda Powiatowa PSP Kamienna Góra
– 460 – Komenda Powiatowa PSP Kłodzko
– 470 – Komenda Powiatowa PSP Lubań
– 480 – Komenda Powiatowa PSP Lubin
– 490 – Komenda Powiatowa PSP Lwówek Śląski
– 500 – Komenda Powiatowa PSP Milicz
– 510 – Komenda Powiatowa PSP Oleśnica
– 520 – Komenda Powiatowa PSP Oława
– 530 – Komenda Powiatowa PSP Polkowice
– 540 – Komenda Powiatowa PSP Strzelin
– 550 – Komenda Powiatowa PSP Środa Śląska
– 560 – Komenda Powiatowa PSP Świdnica
– 570 – Komenda Powiatowa PSP Trzebnica
– 580 – Komenda Powiatowa PSP Wołów
– 590 – Komenda Powiatowa PSP Ząbkowice Śląskie
– 600 – Komenda Powiatowa PSP Zgorzelec
– 610 – Komenda Powiatowa PSP Złotoryja

[C] – Województwo Kujawsko-Pomorskie – KW PSP we Toruniu
– 220 – Komenda Wojewódzka PSP we Toruniu
– 300 – Komenda Miejska PSP Bydgoszcz
– 340 – Komenda Miejska PSP Toruń
– 360 – Komenda Powiatowa PSP Włocławek
– 400 – Komenda Powiatowa PSP Aleksandrów Kujawski
– 410 – Komenda Powiatowa PSP Brodnica
– 420 – Komenda Powiatowa PSP Chełmno
– 430 – Komenda Powiatowa PSP Golub-Dobrzyń
– 440 – Komenda Miejska PSP Grudziądz
– 460 – Komenda Powiatowa PSP Inowrocław
– 470 – Komenda Powiatowa PSP Lipno
– 480 – Komenda Powiatowa PSP Mogilno
– 490 – Komenda Powiatowa PSP Nakło nad Notecią
– 500 – Komenda Powiatowa PSP Radziejów Kujawski
– 510 – Komenda Powiatowa PSP Rypin
– 520 – Komenda Powiatowa PSP Sępólno Krajeńskie
– 530 – Komenda Powiatowa PSP Świecie
– 540 – Komenda Powiatowa PSP Tuchola
– 550 – Komenda Powiatowa PSP Wąbrzeźno
– 560 – Komenda Powiatowa PSP Żnin

[L] – Województwo Lubelskie – KW PSP w Lublinie
– 220 – Komenda Wojewódzka PSP we Lublinie
– 300 – Komenda Miejska PSP Lublin
– 340 – Komenda Powiatowa PSP Biała Podlaska
– 360 – Komenda Powiatowa PSP Chełm
– 380 – Komenda Powiatowa PSP Zamość
– 400 – Komenda Powiatowa PSP Biłgoraj
– 410 – Komenda Powiatowa PSP Hrubieszów
– 420 – Komenda Powiatowa PSP Janów Lubelski
– 430 – Komenda Powiatowa PSP Krasnystaw
– 440 – Komenda Powiatowa PSP Kraśnik
– 450 – Komenda Powiatowa PSP Lubartów
– 460 – Komenda Powiatowa PSP Łęczna
– 470 – Komenda Powiatowa PSP Łuków
– 480 – Komenda Powiatowa PSP Opole Lubelskie
– 490 – Komenda Powiatowa PSP Parczew
– 500 – Komenda Powiatowa PSP Puławy
– 510 – Komenda Powiatowa PSP Radzyń Podlaski
– 520 – Komenda Powiatowa PSP Ryki
– 530 – Komenda Powiatowa PSP Świdnik
– 540 – Komenda Powiatowa PSP Tomaszów Lubelski
– 550 – Komenda Powiatowa PSP Włodawa

[F] – Województwo Lubuskie – KW PSP w Gorzowie Wielkopolskim
– 220 – Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wielkopolskim
– 300 – Komenda Miejska PSP Gorzów Wielkopolski
– 340 – Komenda Miejska PSP Zielona Góra
– 360 – Komenda Powiatowa PSP Krosno Odrzańskie
– 380 – Komenda Powiatowa PSP Międzyrzecz
– 390 – Komenda Powiatowa PSP Słubice
– 400 – Komenda Powiatowa PSP Strzelce Krajeńskie
– 410 – Komenda Powiatowa PSP Sulęcin
– 420 – Komenda Powiatowa PSP Świebodzin
– 430 – Komenda Powiatowa PSP Wschowa
– 440 – Komenda Powiatowa PSP Żagań
– 450 – Komenda Powiatowa PSP Żary
[E] – Województwo Łódzkie – KW PSP w Łodzi
– 220 – Komenda Wojewódzka PSP w Łodzi
– 300 – Komenda Miejska PSP Łódź
– 330 – Komenda Powiatowa PSP Piotrków Trybunalski
– 350 – Komenda Powiatowa PSP Skierniewice
– 400 – Komenda Powiatowa PSP Bełchatów
– 410 – Komenda Powiatowa PSP Brzeziny
– 420 – Komenda Powiatowa PSP Kutno
– 430 – Komenda Powiatowa PSP Łask
– 440 – Komenda Powiatowa PSP Łęczyca
– 450 – Komenda Powiatowa PSP Łowicz
– 460 – Komenda Powiatowa PSP Łódź Wschodnia
– 470 – Komenda Powiatowa PSP Opoczno
– 480 – Komenda Powiatowa PSP Pabianice
– 490 – Komenda Powiatowa PSP Pajęczno
– 500 – Komenda Powiatowa PSP Poddębice
– 510 – Komenda Powiatowa PSP Radomsko
– 520 – Komenda Powiatowa PSP Rawa Mazowiecka
– 530 – Komenda Powiatowa PSP Sieradz
– 540 – Komenda Powiatowa PSP Tomaszów Mazowiecki
– 550 – Komenda Powiatowa PSP Wieluń
– 560 – Komenda Powiatowa PSP Wieruszów
– 570 – Komenda Powiatowa PSP Zduńska Wola
– 580 – Komenda Powiatowa PSP Zgierz

[K] – Województwo Małopolskie – KW PSP w Krakowie
– 220 – Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie
– 300 – Komenda Miejska PSP Kraków
– 340 – Komenda Miejska PSP Nowy Sącz
– 360 – Komenda Powiatowa PSP Tarnów
– 400 – Komenda Powiatowa PSP Bochnia
– 410 – Komenda Powiatowa PSP Brzesko
– 420 – Komenda Powiatowa PSP Chrzanów
– 430 – Komenda Powiatowa PSP Dąbrowa Tarnowska
– 440 – Komenda Powiatowa PSP Gorlice
– 450 – Komenda Powiatowa PSP Limanowa
– 460 – Komenda Powiatowa PSP Miechów
– 470 – Komenda Powiatowa PSP Myślenice
– 490 – Komenda Powiatowa PSP Nowy Targ
– 500 – Komenda Powiatowa PSP Olkusz
– 510 – Komenda Powiatowa PSP Oświęcim
– 520 – Komenda Powiatowa PSP Proszowice
– 530 – Komenda Powiatowa PSP Sucha Beskidzka
– 540 – Komenda Powiatowa PSP Zakopane
– 550 – Komenda Powiatowa PSP Wadowice
– 560 – Komenda Powiatowa PSP Wieliczka

[M] – Województwo Mazowieckie – KW PSP w Warszawie
– 220 – Komenda Wojewódzka PSP we Warszawie
– 210 – SDF w Warszawie
– 300 – Komenda Miejska PSP Warszawa
– 330 – Komenda Miejska PSP Radom
– 340 – Komenda Miejska PSP Ostrołęka
– 360 – Komenda Powiatowa PSP Płock
– 380 – Komenda Powiatowa PSP Sielce
– 400 – Komenda Powiatowa PSP Białobrzegi
– 410 – Komenda Powiatowa PSP Ciechanów
– 420 – Komenda Powiatowa PSP Garwolin
– 430 – Komenda Powiatowa PSP Gostynin
– 440 – Komenda Powiatowa PSP Grodzisk Mazowiecki
– 450 – Komenda Powiatowa PSP Grójec
– 460 – Komenda Powiatowa PSP Kozienice
– 470 – Komenda Powiatowa PSP Legionowo
– 480 – Komenda Powiatowa PSP Lipsko
– 490 – Komenda Powiatowa PSP Łosice
– 500 – Komenda Powiatowa PSP Maków Mazowiecki
– 510 – Komenda Powiatowa PSP Mińsk Mazowiecki
– 520 – Komenda Powiatowa PSP Mława
– 530 – Komenda Powiatowa PSP Nowy Dwór Mazowiecki
– 540 – Komenda Powiatowa PSP Ostrów Mazowiecki
– 550 – Komenda Powiatowa PSP Otwock
– 560 – Komenda Powiatowa PSP Piaseczno
– 570 – Komenda Powiatowa PSP Płońsk
– 580 – Komenda Powiatowa PSP Pruszków
– 590 – Komenda Powiatowa PSP Przasnysz
– 600 – Komenda Powiatowa PSP Przysucha
– 610 – Komenda Powiatowa PSP Pułtusk
– 620 – Komenda Powiatowa PSP Sierpc
– 630 – Komenda Powiatowa PSP Sochaczew
– 640 – Komenda Powiatowa PSP Sokołów Podlaski
– 650 – Komenda Powiatowa PSP Szydłowiec
– 660 – Komenda Powiatowa PSP Warszawa Zachód
– 670 – Komenda Powiatowa PSP Węgrów
– 680 – Komenda Powiatowa PSP Wołomin
– 690 – Komenda Powiatowa PSP Wyszków
– 700 – Komenda Powiatowa PSP Zwoleń
– 710 – Komenda Powiatowa PSP Żuromin
– 720 – Komenda Powiatowa PSP Żyrardów

[O] – Województwo Opolskie – KW PSP w Opolu
– 220 – Komenda Wojewódzka PSP we Opolu
– 300 – Komenda Miejska PSP Opole
– 400 – Komenda Powiatowa PSP Brzeg
– 410 – Komenda Powiatowa PSP Głubczyce
– 420 – Komenda Powiatowa PSP Kędzierzyn-Koźle
– 430 – Komenda Powiatowa PSP Kluczbork
– 440 – Komenda Powiatowa PSP Krapkowice
– 450 – Komenda Powiatowa PSP Namysłów
– 460 – Komenda Powiatowa PSP Nysa
– 470 – Komenda Powiatowa PSP Olesno
– 480 – Komenda Powiatowa PSP Prudnik
– 490 – Komenda Powiatowa PSP Strzelce Opolskie

[R] – Województwo Podkarpackie – KW PSP w Rzeszowie
– 321 – Komenda Miejska w Rzeszowie
– 411 – Komenda Powiatowa w Brzozowie
– 421 – Komenda Powiatowa w Dębicy
– 422 – Komenda Powiatowa w Dębicy
– 441 – Komenda Powiatowa w Jaśle
– 451 – Komenda Powiatowa w Kolbuszowej
– 481 – Komenda Powatowa w Lubaczowie
– 491 – Komenda Powiatowa w Łańcucie
– 501 – Komenda Powiatowa w Mielcu
– 502 – Komenda Powiatowa w Mielcu
– 511 – Komenda Powiatowa w Nisku

– 459 – OSP Majdan Królewski

Województwa.

[R] – Województwo Podkarpackie – KW PSP w Rzeszowie
[B] – Województwo Podlaskie – KW PSP w Białymstoku
[G] – Województwo Pomorskie – KW PSP w Gdańsku
[S] – Województwo Śląskie – KW PSP w Katowicach
[T] – Województwo Świętokrzyskie – KW PSP w Kielcach
[N] – Województwo Warmińsko-Mazurskie – KW PSP w Olsztynie
[P] – Województwo Wielkopolskie – KW PSP w Poznaniu
[Z] – Województwo Zachodniopomorskie – KW PSP w Szczecinie