Category: Uncategorized

Podsumowanie wyjazdów w 2022 roku

Wyjazdy OSP Majdan Królewski w roku 2022 40 – Pożary 25 – Owady błonkoskrzydłe 10 – Wypadki/ kolizje 7 – Powalone drzewa 6 – Pomoc policji (otwarcie mieszkań, poszukiwania, alarmy bombowe) 4 – Plamy oleju 3 – Pomoc Ukrainie 2 – Ćwiczenia/ewakuacje 2 – Uszkodzona jezdnia 1 – Zalana droga 1 – Zabezpieczenie przejazdu kolarskiego …

Kontynuuj czytanie

Dotacja z fundacji banku Pekao S.A.

Ochotnicza Straż Pożarna w Majdanie Królewskim otrzymała darowiznę z Fundacji Pekao S.A. w kwocie 15 tys. zl. Dzięki pozyskanym środkom finansowym jednostka zakupiła 2 sztuki ubrań specjalnych, 2 sztuki hełmów do ratownictwa technicznego, 2 sztuki hełmów strażackich oraz 3 pary butów specjalnych. Pozyskany sprzęt i umundurowanie podniesie sprawność i bezpieczeństwo strażaków podczas działań ratowniczo-gaśniczych . …

Kontynuuj czytanie

Trwają prace nad nową wersją strony internetowej

Prosimy o chwilę cierpliwości