Podsumowanie wyjazdów w 2022 roku

Wyjazdy OSP Majdan Królewski w roku 2022

40 – Pożary
25 – Owady błonkoskrzydłe
10 – Wypadki/ kolizje
7 – Powalone drzewa
6 – Pomoc policji (otwarcie mieszkań, poszukiwania, alarmy bombowe)
4 – Plamy oleju
3 – Pomoc Ukrainie
2 – Ćwiczenia/ewakuacje
2 – Uszkodzona jezdnia
1 – Zalana droga
1 – Zabezpieczenie przejazdu kolarskiego

Interwencje OSP Majdan Królewski w poszczególnych miejscowościach naszej Gminy.
33 – Majdan Królewski
23 – Krzątka
15 – Komorów
10 – Huta Komorowska
7 – Brzostowa Góra
6 – Wola Rusinowska
2 – Rusinów
5 – Wyjazdy poza Gminę.

nasze wyjazdy w mapach google