Ćwiczenia strażaków OSP z terenu Gminy Majdan Królewski

Na terenie OSP Huta Komorowska odbyło się zgrupowanie wszytkich sił technicznych: Osp Majdan Królewski, OSP Brzostowa Góra, OSP Krzątka, OSP Huta Komorowska, OSP Komorów, OSP Rusinów, OSP Wola Rusinowska. Po odprawie i przedstawieniu założeń ćwiczenia odbył się przegląd techniczny pojazdów i wyposażenia. Ćwiczenie techniczne z dwoma równoczesnymi zdarzenimi – epizodami:

1. na terenie Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego wybuchł pożar jedna osoba poszkodowana;

2. pożar zaplecza technicznego na terenie Parku przy Muzeum w Hucie Komorowskiej.

Celem ćwiczeń było: skoordynowanie działań strażaków; doskonalenie komunikacji i łączności w trakcie działań między jednostkami oraz z pkt. dowodzenia.

Następnie odbyło się szkolenie – pogadanka dot. technik gaszenia pożarów m.in. sadzy w kominie – zaprezentowano działanie Lancy gaśniczej kominowej FT NiTo 4/10 instalacji fotowoltaicznej…

Ćwiczenia jednostek OSP z Gminy Majdan Królewski obserwowali: Poseł na Sejm RP – Zbigniew Chmielowiec, Wicestarosta Powiatu Kolbuszowskiego – Wojciech Cebula, Wojt Gminy Majdan Królewski – Jerzy Wilk.

Foto: Mariusz Wołosz, Łukasz Stróż – OSP Majdan Królewski.