Dotacja KSRG

W bieżącym 2023 roku roku otrzymaliśmy 4600 zł na wydatki bieżące w ramach zadania publicznego pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”.
Z w/w funduszy zakupiono 10 szt rękawic technicznych, detektor prądu zmiennego oraz 2 sztuki rozsiewaczy do sorbentu.