Wyjazdy 2022

W 2022 roku JOT OSP Majdan Królewski brała udział w 99 akcjach ratowniczo-gaśniczych

z czego: 
40 pożary,
59 miejscowe

a także 3 razy ćwiczenia oraz 14 wyjazdów gospodarczych
RAZEM 116 INTERWENCJI
 
Jest to kolejny rok ( od 2007 roku ) gdy Nasza OSP jest najczęściej dysponowaną jednostką  w powiecie kolbuszowskim

18 miejsce na podkarpaciu jeśli chodzi o ilość wyjazdów