Wyjazdy 2019

W 2019 roku JOT OSP Majdan Królewski brała udział w 109 akcjach ratowniczo-gaśniczych
 
 kolejny rok najwięcej wyjazdów w powiecie kolbuszowskim
z czego: 
56 pożary
53 miejscowe zagrożenia
oraz
3 ćwiczenia
9 wyjazd gospodarczy

Razem 121 wyjazdy
13 miejsce na podkarpaciu jeśli chodzi o ilość wyjazdów ( w 2018 roku – 20 miejsce)