Tablice ADR

Tablica ADR

Tablica ADR (pomarańczowa odblaskowa tablica informacyjna umieszczona na pojazdach przewożących substancje niebezpieczne) zawiera dwa numery rozpoznawcze przewożonej substancji tj.:
numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa – dwie lub trzy cyfry (w liczniku),
numer rozpoznawczy materiału – cztery cyfry (w mianowniku).

Tablica z umieszczonymi na niej numerami rozpoznawczymi stosowana jest przy przewozach materiałów niebezpiecznych w cysternach lub luzem.
Przy przewozach w tzw. sztukach przesyłki stosowane są tablice pomarańczowe bez numerów rozpoznawczych.

Wymiar standardowy tablicy to 40×30 cm.

Obowiązuje w międzynarodowym transporcie drogowym na podstawie umowy ADR