Nawigacja
Strona Glówna
AKCJA 1 %
O NAS
Akcje /interwencje
Akcje w poprzednich latach
Statystyki akcji
Historia naszej OSP
Czlonkowie OSP
Zarzad naszej OSP
Teren dzialania
Statut OSP
O gminie
Pojazdy
Nasza remiza
OSP w gminie
Jednostki powiatu kolbuszowskiego
Nabór do naszej OSP
Zawody OSP
Galeria zdjec
GALERIA ZDJEC NOWA
Filmy/dokumenty
ZG ZOSP RP

BANK WIEDZY
Alarmowanie
KSRG
Wazne dokumenty KSRG
LPR - HEMS
Patron strazaków
Organizacja OSP
Odznaczenia
Funkcje w OSP
Stopnie w PSP
Kryptonimy w PSP
Tablice ADR
Oznaczenia ADR
Symbole w ZOSP RP
Ceremonial
10 przykazan strazaka
Ochrona PPoz
Poradnik powodziowy
Sposoby alarmowania

RÓZNE
FORUM OSP
Linki/Odnosniki
O stronie/ Autorzy
Prawa autorskie
Ksiega Gosci
Nasz banner
Przetargi
Szukaj

KONTAKT /ADRES
Adres/Kontakt/Dane OSP
Galerie i filmy OSPMK

Galerie na PICASAWEB

Nasze filmy na youtube
Reklama
Przedsiębiorstwo specjalistyczne SPRZĘT-POŻ
BOCAR
Falaswietlna.pl - oświetlenie ostrzegawcze led, fala świetlna, led stroboskopy.
Dzisiaj
Dzisiaj jest ?roda 7 Grudnia 2022.
Imieniny obchodz?: Marcin, Ambroży, Teodor, Agata, Dalia, Sobiesława
Patron stra?aków
Patron stra?aków - Swiety Florian


Patronem wszystkich stra?aków jest ?w. Florian.
Tak?e inne ?rodowiska zawodowe, których praca jest zwi?zana z ogniem: kominiarze, hutnicy czy piekarze uwa?aj? ?w. Floriana za swojego obro?c? od nieszcz??? i kl?sk ogniowych, or?downika we wszystkich potrzebach.
?ycie Floriana przypad?o na czas najwi?kszych prze?ladowa? chrze?cijan na pocz?tku IV wieku.
Na mocy edyktów cesarza Dioklecjana chrze?cijanie, którzy nie z?o?yli ofiary poga?skim bogom mieli by? torturowani i straceni. Gdy te rozporz?dzenia dotar?y do prowincji Noricum, jej namiestnik Akwilinus uda? si? do miasta Lauriacum (obecnie Lorch nad Dunajem w Austrii) i rozpocz?? ob?aw? na chrze?cijan. Dowiedziawszy si? o tym Florian, wysokiej rangi oficer legionów rzymskich, po?pieszy? do Lauriacum, aby pomóc swoim wspó?wyznawcom.
Zatrzymany przez ?o?nierzy, postawiony przed obliczem namiestnika, przyzna? si? do wiary chrze?cija?skiej i nie chcia? z?o?y? pok?onu rzymskim bogom. Floriana obito kijami i skazano na ?mier? przez utopienie.
Z przywi?zanym do szyi ko?em m?y?skim, zosta? zrzucony z mostu na rzece Enns 4 maja 304 roku.
Wkrótce po ?mierci m?czennik objawi? si? pewnej pobo?nej kobiecie imieniem Waleria prosz?c j?, aby pochowa?a go w ma?o ucz?szczanym miejscu. Waleria spe?ni?a jego pro?b?.
W IX wieku na miejscu grobu, w Lorch, zbudowano klasztor i ko?ció?, który sta? si? najwa?niejszym do dzi? o?rodkiem kultu ?w. Floriana.
Papie? Lucjusz III, przebywaj?cy na wygnaniu i wspierany finansowo przez ksi?cia Kazimierza II Sprawiedliwego, przekaza? do Krakowa w 1184 roku za po?rednictwem Idziego, biskupa Modeny, relikwie ?w. Floriana.
Biskup krakowski Gedko dokona? uroczystego przyj?cia relikwii na Kleparzu pod Krakowem. Z czasem relikwie przeniesiono do Katedry Wawelskiej i umieszczono w o?tarzu g?ównym. ?w. Florian sta? si? patronem Krakowa.
Przedstawiany jest jako rycerz Chrystusowy i patron walki z po?arem.
Nosi ró?norodne zbroje, he?m, towarzyszy mu cz?sto rozwini?ty sztandar, czasem tarcza i miecz.
Od XIV wieku pojawia si? z naczyniem z wod?, któr? gasi ogie?, a to za spraw? cudownego ocalenia ko?cio?a i cz??ci Kleparza z ogromnego po?aru Krakowa w 1528 roku.

?ród?o:
Materia?y pomocnicze do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po?arniczej "M?odzie? zapobiega po?arom", Warszawa 1998 r.
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Popro¶ o nowe hasło
Losowa Fotka
Twój adres IP
3.236.121.117
Bannery